Právne informácie


Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku www.zahorskesady.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Penta Real Estate, s.r.o. (ďalej len „cookies“). Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na webstránke www.zahorskesady.sk

Čítať ďalej zásadyPravidlá spracúvania osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov na webstránke www.zahorskesady.sk riadime.

Čítať ďalej pravidlá
DOHODNITE SI OBHLIADKU
Penta